Tisdag den 1 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:12

Föredragningslista

2019/20:12

Tisdagen den 1 oktober 2019

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 september

 

 

Avsägelse

 

2

Jenny Andersson som ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Meddelande om frågestund

 

3

Torsdagen den 3 oktober kl. 14.00

 

 

Meddelande om partiledardebatt

 

4

Onsdagen den 16 oktober kl. 09.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2019/20:2 Tisdagen den 24 september

AU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2019/20:1 av Saila Quicklund (M)
Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

 

7

2019/20:16 av David Josefsson (M)
Det ökande antalet sprängdåd i Sverige

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

8

Bet. 2019/20:JuU2 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:TU2 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

 

10

Bet. 2019/20:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:MJU3 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

1 res. (M, SD, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:SkU3 Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

 

13

Bet. 2019/20:SkU2 Ändring i det nordiska skatteavtalet

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

14

2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD)
En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden

 

15

2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD)
En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

16

2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)
Sponsring av damidrott

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

17

2019/20:2 av Amineh Kakabaveh (-)
Könsdiskriminering i Iran
2019/20:4 av Amineh Kakabaveh (-)
Fängslade strejkande arbetare i Iran

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.