Onsdagen den 20 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:134

2011/12:134

Onsdagen den 20 juni 2012

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar (börjar direkt efter avslutningen)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 juni

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2                                     

Gunnar Andrén (FP) fr.o.m. den 21 juni som ersättare för utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Därmed upphör Martin Andreassons (FP) uppdrag som ersättare för utbildningsminister Jan Björklund (FP)

3                                     

Linda Arvidsson Wemmert (M) fr.o.m. den 23 juni

Därmed upphör Tomas Avenborgs (M) uppdrag som ersättare

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Sofia Arkelsten (M) som ledamot i Utrikesnämnden

5                                     

Ewa Thalén Finné (M) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 september

    

Utökning av antalet suppleanter

6                                     

Från 29 till 30 i utrikesutskottet

    

Val av extra suppleant

7                                     

Adnan Dibrani (S) som suppleant i utrikesutskottet

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8                                     

2011/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården

SoU

9                                     

2011/12:162 En ny lag om beredskapslagring av olja

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

FöU

    

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

10                                 

2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket

12 res. (S,MP,V)

Försvarsutskottets betänkande

11                                 

2011/12:FöU9 Försvarets logistik

1 res. (SD)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

12                                 

2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S,MP,SD,V)

13                                 

2011/12:FiU27 Årsredovisning för staten

Skatteutskottets betänkande

14                                 

2011/12:SkU20 Redovisning av skatteutgifter 2012

    

15                                 

Avslutning

    

Svar på interpellationer

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

16                                 

2011/12:400 av Berit Högman (S)

Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

17                                 

2011/12:399 av Börje Vestlund (S)

Offentlig upphandling och oseriös företagsamhet

18                                 

2011/12:420 av Amineh Kakabaveh (V)

Bostadsfrågor

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

19                                 

2011/12:377 av Maria Stenberg (S)

Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn

20                                 

2011/12:378 av Maria Stenberg (S)

Nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

21                                 

2011/12:330 av Monica Green (S)

Digital kompetens

22                                 

2011/12:387 av Kent Persson (V)

Kommunala energibolag

23                                 

2011/12:406 av Gunnar Sandberg (S)

Vindkraftsvinster

24                                 

2011/12:413 av Eva-Lena Jansson (S)

Brister i postutdelning

Näringsminister Annie Lööf (C)

25                                 

2011/12:347 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svenska företag på den internationella marknaden

26                                 

2011/12:353 av Raimo Pärssinen (S)

Näringslivets utveckling i Gävleborg

27                                 

2011/12:354 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Socialt entreprenörskap

28                                 

2011/12:364 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Företagsfrämjande och näringsutveckling i Kronobergs län

29                                 

2011/12:365 av Roza Güclü Hedin (S)

Industrins och basnäringens betydelse för Dalarnas utveckling
Carin Runeson (S) tar svaret

     

    

                                   ______________________________