Onsdagen den 18 juni 2008

Föredragningslista 2007/08:132

2007/08:132

Onsdagen den 18 juni 2008

60 minuter efter första sammanträdets slut:

Beslut om sammanträdets hållande

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

________________________________________________________

     

     

1                                     

Beslut om sammanträdets hållande

     

     

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Försvarsutskottets betänkande

2                                     

2007/08:FöU15 Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

Utskottet föreslår att ärendet får behandlas efter endast en bordläggning

1 res. (s,v,mp)

     

     

3                                     

Avslutning

     

     

     

                                   ______________________________