Onsdag den 7 juli 2021

Föredragningslista 2020/21:152

Föredragningslista

2020/21:152

Onsdagen den 7 juli 2021

Kl.

14.00

Prövning av förslag till statsminister

______________________________________________________________________________

1

Prövning av förslag till statsminister

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 16 juni

Anmälan om ny riksdagsledamot

3

Jakob Olofsgård (L) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 1 augusti

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

4

2020/21:811 avBoriana Åberg (M)
Återinförande av skatter

5

2020/21:817 avSofia Westergren (M)
Importmomsen

6

2020/21:819 avHelena Antoni (M)
Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

7

2020/21:824 avHelena Bouveng (M)
Ekonomisk jämställdhet

8

2020/21:838 avCharlotte Quensel (SD)
Förbättring av riskskatten

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.