Onsdag den 30 september 2020

Föredragningslista 2020/21:17

Föredragningslista

2020/21:17

Onsdagen den 30 september 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 9 september

Avsägelser

2

Leila Ali-Elmi (MP) som suppleant i civilutskottet

3

Elisabeth Falkhaven (MP) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Camilla Hansén (MP) som suppleant i civilutskottet

5

Anna Sibinska (MP) som suppleant i näringsutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

JuU

7

2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

SfU

8

2020/21:15 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

KU

9

2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

NU

10

2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

JuU

Skrivelse

11

2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen

UU

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten

12

2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

13

2020/21:311 av Jonny Cato (C)

SfU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:JuU2 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Utrikesutskottets betänkande

15

Bet. 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

3 res. (M, SD)

Utbildningsutskottets betänkanden

16

Bet. 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

2 res. (S, SD, V, L, MP)

17

Bet. 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

1 res. (S, C, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.