Onsdag den 14 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-14 00:00:00

Onsdagen den 14 juni 2017

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

 

Debattregler

 

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande

 

 

Omgång 1

Omgång 2

 

 

Anförande utan repliker

Anförande med fri replikrätt

 

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

 

2

Anna Kinberg Batra (M)

7

2

 

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

 

4

Isabella Lövin (MP)

5

2

 

5

Annie Lööf (C)

5

2

 

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

 

7

Jan Björklund (L)

5

2

 

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

 

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

 

 

 

 

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

 

 

 

En försöksverksamhet med branschskolor

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

8

 

 

2

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

 

 

3

Christer Nylander (L)

6

 

 

4

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

5

Robert Stenkvist (SD)

4

 

 

6

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.40

0.40

34

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU24

 

 

 

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

 

 

 

1

Matilda Ernkrans (S)

10

 

 

2

Johan Hultberg (M)

10

 

 

3

Martin Kinnunen (SD)

10

 

 

4

Stina Bergström (MP)

10

 

 

5

Rickard Nordin (C)

10

 

 

6

Jens Holm (V)

10

 

 

7

Lars Tysklind (L)

10

 

 

8

Lars-Axel Nordell (KD)

10

 

 

9

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

10

 

 

10

Åsa Romson (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.35

2.15

35

Justitieutskottets betänkande JuU15

 

 

 

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Pål Jonson (M)

6

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

 

 

5

Linda Snecker (V)

6

 

 

6

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

7

Roger Haddad (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

3.01

36

Justitieutskottets betänkande JuU25

 

 

 

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

 

 

 

1

Linda Snecker (V)

6

 

 

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

 

 

3

Anders Hansson (M)

8

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.26

3.27

37

Socialutskottets betänkande SoU21

 

 

 

Driftsformer för universitetssjukhus

 

 

 

1

Anna-Lena Sörenson (S)

8

 

 

2

Jan Lindholm (MP)

8

 

 

3

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

4

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

5

Cecilia Widegren (M)

6

 

 

6

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

7

Staffan Danielsson (C)

6

 

 

8

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

4.21

 

 

 

 

 

38

Finansutskottets betänkande FiU40

 

 

 

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.21

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 21 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.