Måndag den 8 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:134

Föredragningslista

2019/20:134

Måndagen den 8 juni 2020

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Nermina Mizimovic (S) som ersättare fr.o.m. den 8 september t.o.m. den 1 december under Tomas Kronståhls (S) ledighet

 

 

Avsägelse

 

2

Linda Lindberg (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Linda Lindberg (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 11 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2019/20:33 Torsdagen den 4 juni

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd

2 res. (SD, KD, L)

7

Bet. 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

1 res. (M, SD, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2019/20:NU18 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

5 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

9

Bet. 2019/20:NU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:MJU16 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

60 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

11

2019/20:402 av Jens Holm (V)
Klimatkrav på flyget

 

12

2019/20:403 av Jens Holm (V)
En grön återstart

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

13

2019/20:409 av Mattias Vepsä (S)
Åtgärder mot förlust av sjukpenning i coronatider

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

14

2019/20:406 av Tobias Andersson (SD)
Kinas ansvar för coronapandemin

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

15

2019/20:408 av Helena Vilhelmsson (C)
Campus Grythyttans framtid

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.