Måndag den 7 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:135

Föredragningslista

2020/21:135

Måndagen den 7 juni 2021

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 10 juni kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:791 av Jens Holm (V)
Regeringens klimatkrav vid coronastöd till flyget

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM110 Meddelande om bättre lagstiftning COM(2021) 219

KU

4

2020/21:FPM111 Förordning om snedvridande utländska subventioner COM(2021) 223

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

5

2020/21:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2021

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

6

2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

7

2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

8

2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

9

Bet. 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:SoU17 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Försvarsutskottets betänkanden

12

Bet. 2020/21:FöU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

9 res. (M, SD, C, KD, L)

13

Bet. 2020/21:FöU9 Skärpt kontroll över explosiva varor

4 res. (M, SD, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

14

2020/21:686 av Lars Hjälmered (M)
Regelförenklingarna

15

2020/21:720 av Tobias Andersson (SD)
Besöksnäringens förutsättningar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

16

2020/21:780 av Pål Jonson (M)
Åtgärder för en starkare materielförsörjning

17

2020/21:781 av Pål Jonson (M)
Marinens framtida materielförsörjning

Utrikesminister Ann Linde (S)

18

2020/21:707 av Lorena Delgado Varas (V)
Det statliga våldet i Paraguay och Brasilien

19

2020/21:708 av Håkan Svenneling (V)
Massprotester i Colombia

20

2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)
Israels ockupation av Palestina

Finansminister Magdalena Andersson (S)

21

2020/21:700 av Dennis Dioukarev (SD)
Regeringens ekonomiska politik

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

22

2020/21:758 av Arin Karapet (M)
Språkförskola

23

2020/21:775 av Amineh Kakabaveh (-)
Den svenska folkbildningen

Statsrådet Anna Hallberg (S)

24

2020/21:688 av Joar Forssell (L)
Exportkrediter till affärer med Belarus

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

25

2020/21:763 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder för att skydda barn från hederskultur

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

26

2020/21:740 av Michael Anefur (KD)
Långtidsarbetslösheten

27

2020/21:753 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

28

2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges insatser i Mali

29

2020/21:769 av Magdalena Schröder (M)
Garantier som en del av svenskt bistånd

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.