Måndag den 24 september 2018

Föredragningslista 2018/19:1

Föredragningslista

2018/19:1

Måndagen den 24 september 2018

Kl.

11.00

Upprop

Val

______________________________________________________________________________

1

Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Berättelse från Valprövningsnämnden

2

Anmälan om granskning av bevis för riksdagens ledamöter och ersättare

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Jasenko Omanovic (S) för Stefan Löfven
Lorentz Tovatt (MP) för Isabella Lövin
Thomas Hammarberg (S) för Ylva Johansson
Elin Gustafsson (S) för Morgan Johansson
Markus Selin (S) för Ibrahim Baylan
Björn Petersson (S) för Lena Hallengren
Linus Sköld (S) för Sven-Erik Bucht
Roza Güclü Hedin (S) för Peter Hultqvist
Anna Vikström (S) för Magdalena Andersson
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) för Helene Hellmark Knutsson
Åsa Lindhagen (MP) för Per Bolund
Anders Lönnberg (S) för Mikael Damberg
Annika Hirvonen Falk (MP) för Alice Bah Kuhnke
Sultan Kayhan (S) för Annika Strandhäll
Gustaf Lantz (S) för Ardalan Shekarabi
Amanda Palmstierna (MP) för Gustav Fridolin
Annica Hjerling (MP) för Karolina Skog
ClasGöran Carlsson (S) för Tomas Eneroth

Meddelande om namnändringar

4

Ulrika Carlsson (C) har bytt namn till Ulrika Heie

5

Linda Snecker (V) har bytt namn till Linda Westerlund Snecker

6

Momodou Jallow (V) har bytt namn till Momodou Malcolm Jallow

Anmälan om ersättare

7

Mattias Ingeson (KD) som ersättare fr.o.m. i dag t.o.m. den 23 oktober under Acko Ankarberg Johanssons (KD) ledighet

8

Anmälan om eventuell frånvaro vid dagens sammanträde

9

Upprop

10

Anmälan om gruppledare för partigrupper

Avsägelser som riksdagsledamöter

11

Caroline Szyber (KD) fr.o.m. i dag

12

Torkild Sandberg (L)fr.o.m. den 26 september

Val

13

Val av talman

14

Anmälan om ersättare för talman

Val

15

Val av förste vice talman

16

Val av andre vice talman

17

Val av tredje vice talman

18

Anmälan om valberedningens sammansättning

19

Val av riksdagsdirektör

Avsägelse som riksrevisor

20

Ingvar Mattson fr.o.m. i dag

Justering av protokoll

21

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 augusti

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

22

2017/18:32 Torsdagen den 23 augusti

JuU

Anmälan om faktapromemorior

23

2017/18:FPM162 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019 COM(2018) 556

UU

24

2017/18:FPM163 EU:s anslutning till Lissabon-överenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar COM(2018) 350, COM(2018) 365

NU

Anmälan om granskningsrapporter

25

RiR 2018:20 Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen

FiU

26

RiR 2018:22 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa?

SfU

27

RiR 2018:23 Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig?

FiU

28

RiR 2018:24 Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre

SoU

29

RiR 2018:25 Nedsatt moms på livsmedel – priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

30

2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

SfU

31

2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

KU

32

2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

KU

33

2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

CU

Skrivelser

34

2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

SfU

35

2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

FöU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.