Måndag den 22 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:119

Föredragningslista

2014/15:119

Måndagen den 22 juni 2015

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 3 och torsdagen den 4 juni

Avsägelse

2

Suzanne Svensson (S) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Linda Snecker (V) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Torbjörn Björlunds (V) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

4

Torbjörn Björlund (V) som ersättare fr.o.m. den 17 augusti t.o.m. den 21 december under Linda Sneckers (V) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Torbjörn Björlund (V) som suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 17 augusti t.o.m. den 21 december under Linda Sneckers (V) ledighet

6

Suzanne Svensson (S) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

7

Lars Mejern Larsson (S) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om gruppledare för partigrupp

8

Andreas Carlson (KD) fr.o.m. den 16 juni

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2014/15:689 av Fredrik Schulte (M)
Företagens sjuklöneansvar

10

2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)
Hotad övningsverksamhet

11

2014/15:694 av Edward Riedl (M)
Antalet flygplatser i Stockholm

12

2014/15:695 av Edward Riedl (M)
Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

13

2014/15:696 av Edward Riedl (M)
Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

14

2014/15:FPM36 En europeisk migrationsagenda KOM(2015) 240

SfU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

15

2014/15:680 av Ola Johansson (C)
En ny avfallsutredning

16

2014/15:665 av Anders Forsberg (SD)
Skyddad skog

17

2014/15:681 av Sten Bergheden (M)
Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige

18

2014/15:682 av Margareta B Kjellin (M)
Bekämpning av översvämningsmygg

Statsrådet Kristina Persson (S)

19

2014/15:686 av Tina Ghasemi (M)
Analysgrupper och framtidens välfärd

Statsrådet Åsa Regnér (S)

20

2014/15:615 av Jeff Ahl (SD)
Tak för hemtjänstavgifter

21

2014/15:633 av Mikael Eskilandersson (SD)
Könssegregeringen i samhället

Finansminister Magdalena Andersson (S)

22

2014/15:537 av Niklas Wykman (M)
Regeringens ekonomiska politik

23

2014/15:556 av Niklas Wykman (M)
Överskottsmålet
2014/15:671 av Fredrik Schulte (M)
Överskottsmålet

24

2014/15:579 av Anders Forsberg (SD)
Kontrollstation för koldioxidskatten avseende jord- och skogsbruket

25

2014/15:588 av Jan Ericson (M)
Bensinskatten
2014/15:599 av Niklas Wykman (M)
Bensin- och dieselprisets nivå

26

2014/15:589 av Lars Hjälmered (M)
Regeringens straffbeskattning av unga anställda

27

2014/15:596 av Niklas Wykman (M)
Myndighetskritik av regeringens finanspolitik

28

2014/15:603 av Fredrik Schulte (M)
EU-skatt på finansiella transaktioner

29

2014/15:613 av Fredrik Schulte (M)
Höjningen av a-kassans tak

Statsrådet Anders Ygeman (S)

30

2014/15:635 av Roger Haddad (FP)
Tillämpning av terroristlagen för återvändare
2014/15:657 av Markus Wiechel (SD)
Regeringens arbete mot islamistisk extremism

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

31

2014/15:617 av Anders Ahlgren (C)
Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad
2014/15:618 av Daniel Bäckström (C)
Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad

32

2014/15:644 av Lars-Axel Nordell (KD)
Teckenspråkstolkning via bildtelefon

33

2014/15:692 av Nooshi Dadgostar (V)
Utförsäljningar av allmännyttan

_________________________