Måndag den 20 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:123

Föredragningslista

2015/16:123

Måndagen den 20 juni 2016

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Jenny Bengtsson (V) som ersättare fr.o.m. den 17 juni t.o.m. den 27 juli under Ali Esbatis (V) fortsatta ledighet

Anmälan om kompletteringsval

2

Jenny Bengtsson (V) som suppleant i konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 27 juli under Ali Esbatis (V) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:711 av Mathias Sundin (L)
Rymdturism i Sverige

4

2015/16:716 av Maria Stockhaus (M)
Förskollärare i fristående förskolor

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

5

Bet. 2015/16:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (M, SD, C, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

6

Bet. 2015/16:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2016

1 res. (M, C)

Finansutskottets betänkanden

7

Bet. 2015/16:FiU21 Vårändringsbudget för 2016

1 res. (SD)

8

Bet. 2015/16:FiU28 Årsredovisning för staten 2015

9

Bet. 2015/16:FiU41 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Justitieutskottets betänkande

10

Bet. 2015/16:JuU31 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Utbildningsutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 21 juni kl. 15.30

Socialförsäkringsutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

14

Bet. 2015/16:AU10 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2015/16:AU9 Jämställdhet

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:MJU20 Klimat- och energimålen – Kontrollstation 2015 m.m.

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

1 res. (M, C, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.