Måndag den 17 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:106

Föredragningslista

2018/19:106

Måndagen den 17 juni 2019

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 27 maj

Fastställande av dag för riksmötets start 2019/20

2

Tisdagen den 10 september

Avsägelser

3

Pål Jonson (M) som ledamot i försvarsutskottet

4

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i EU-nämnden

5

Jörgen Berglund (M) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet

6

Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i konstitutionsutskottet och näringsutskottet

7

Ann-Britt Åsebol (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

8

Jörgen Warborn (M) som suppleant i finansutskottet, näringsutskottet och EU-nämnden

9

Sten Bergheden (M) som suppleant i finansutskottet

10

David Josefsson (M) som suppleant i finansutskottet

11

Cecilie Tenfjord Toftby (M) som suppleant i finansutskottet

12

Viktor Wärnick (M) som suppleant i skatteutskottet

13

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i justitieutskottet

14

Josefin Malmqvist (M) som suppleant i justitieutskottet

15

Noria Manouchi (M) som suppleant i justitieutskottet

16

Ulrika Heindorff (M) som suppleant i civilutskottet

17

Marie-Louise Hänel Sandström (M) som suppleant i civilutskottet

18

Ann-Sofie Alm (M) som suppleant i utrikesutskottet och EU-nämnden

19

Annicka Engblom (M) som suppleant i försvarsutskottet

20

Anders Hansson (M) som suppleant i försvarsutskottet

21

Lotta Olsson (M) som suppleant i försvarsutskottet

22

Marléne Lund Kopparklint (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

23

Kristina Axén Olin (M) som suppleant i socialutskottet

24

Åsa Coenraads (M) som suppleant i socialutskottet

25

Helena Bouveng (M) som suppleant i kulturutskottet

26

Louise Meijer (M) som suppleant i kulturutskottet

27

Saila Quicklund (M) som suppleant i utbildningsutskottet och näringsutskottet

28

Hans Rothenberg (M) som suppleant i utbildningsutskottet

29

John Weinerhall (M) som suppleant i trafikutskottet

30

Sofia Westergren (M) som suppleant i trafikutskottet

31

Boriana Åberg (M) som suppleant i trafikutskottet

32

Lars Püss (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

33

Lars Beckman (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

34

Jessika Roswall (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

35

Jörgen Berglund (M) som ledamot i försvarsutskottet

36

Jessika Roswall (M) som ledamot i EU-nämnden

37

Ann-Sofie Alm (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

38

Lars Beckman (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

39

Annicka Engblom (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

40

Kjell Jansson (M) som suppleant i finansutskottet

41

Josefin Malmqvist (M) som suppleant i finansutskottet

42

Saila Quicklund (M) som suppleant i finansutskottet

43

Sofia Westergren (M) som suppleant i finansutskottet

44

Fredrik Schulte (M) som suppleant i skatteutskottet och socialförsäkringsutskottet

45

David Josefsson (M) som suppleant i justitieutskottet

46

Cecilie Tenfjord Toftby (M) som suppleant i justitieutskottet

47

Louise Meijer (M) som suppleant i civilutskottet

48

Boriana Åberg (M) som suppleant i utrikesutskottet

49

Pål Jonson (M) som suppleant i försvarsutskottet

50

Hans Rothenberg (M) som suppleant i försvarsutskottet

51

Magdalena Schröder (M) som suppleant i försvarsutskottet

52

Erik Ottoson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

53

Marie-Louise Hänel Sandström (M) som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet

54

Noria Manouchi (M) som suppleant i socialutskottet

55

Ulrika Heindorff (M) som suppleant i utbildningsutskottet

56

Johan Hultberg (M) som suppleant i utbildningsutskottet

57

Ann-Britt Åsebol (M) som suppleant i utbildningsutskottet

58

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i trafikutskottet

59

Lotta Olsson (M) som suppleant i trafikutskottet

60

Anders Hansson (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

61

Åsa Coenraads (M) som suppleant i näringsutskottet

62

Marléne Lund Kopparklint (M) som suppleant i näringsutskottet

63

Helena Bouveng (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet

64

2018/19:3116 av Per Lodenius (C)

KrU

65

2018/19:3117 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

KrU

66

2018/19:3118 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

67

2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

med anledning av skr. 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

68

2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L)

NU

69

2018/19:3121 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

70

Bet. 2018/19:FiU19 Aktivitetsgrad i fondförvaltning

71

Bet. 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (M, SD, V, KD)

72

Bet. 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2019

3 res. (M, SD, V, KD)

73

Bet. 2018/19:FiU30 Årsredovisning för staten 2018

74

Bet. 2018/19:FiU42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt

75

Bet. 2018/19:FiU43 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

1 res. (KD)

76

Bet. 2018/19:FiU44 Statens roll på betalningsmarknaden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

77

Bet. 2018/19:SfU26 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

10 res. (M, SD, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

78

Bet. 2018/19:JuU27 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

79

Bet. 2018/19:JuU28 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

2 res. (V)

80

Bet. 2018/19:JuU29 Vapenfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Skatteutskottets betänkande

81

Bet. 2018/19:SkU25 Förslag till utskottsinitiativ om beskattning av uthyrning av vårdpersonal

1 res. (V)

Ärende för debatt

Konstitutionsutskottets betänkande

82

Bet. 2018/19:KU20 Granskningsbetänkande

Ärenden för debatt

avgörs tisdagen den 18 juni

Konstitutionsutskottets betänkanden

83

Bet. 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

84

Bet. 2018/19:KU27 Fri- och rättigheter, m.m.

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

85

Bet. 2018/19:KU32 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

86

Bet. 2018/19:AU13 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2 res. (SD, V)

Näringsutskottets betänkanden

87

Bet. 2018/19:NU15 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

88

Bet. 2018/19:NU16 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

2 res. (M, SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.