Måndag den 16 december 2019

Föredragningslista 2019/20:52

Föredragningslista

2019/20:52

Måndagen den 16 december 2019

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Göran Lindell (C) som ersättare fr.o.m. den 13 december 2019 t.o.m. den 20 februari 2020 under Annie Lööfs (C) ledighet

 

 

Avsägelser

 

2

Aylin Fazelian (S) som ledamot i utrikesutskottet

 

3

Beatrice Ask (M) som ledamot i försvarsutskottet fr.o.m. den 31 december

 

4

Maria Stockhaus (M) som ledamot i utbildningsutskottet och suppleant i civilutskottet

 

5

Pål Jonson (M) som ledamot i EU-nämnden

 

6

Annie Lööf (C) som ledamot i Utrikesnämnden fr.o.m. den 13 december

 

7

Lars Püss (M) som suppleant i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

8

Annika Strandhäll (S) som ledamot i utrikesutskottet

 

9

Lars Püss (M) som ledamot i utbildningsutskottet

 

10

Maria Stockhaus (M) som ledamot i trafikutskottet

 

11

Carina Ohlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om vice ordförande i EU-nämnden

 

12

Jessika Roswall (M) som andre vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 13 december

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

13

2019/20:181 av Jan Ericson (M)
Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2019/20:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

15

Bet. 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

17

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt
beslutas den 17 december

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.