Måndag den 12 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:123

Föredragningslista

2016/17:123

Måndagen den 12 juni 2017

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 15 juni kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:539 av Daniel Riazat (V)
Avgiftsfri skola för alla

3

2016/17:541 av Daniel Riazat (V)
Elevers individuella inflytande

4

2016/17:553 av Mikael Oscarsson (KD)
Myggbekämpning vid nedre Dalälven

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2017:14 Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioriteringar

FiU

Ärenden för debatt

avgörs onsdagen den 14 juni kl. 16.00Reservationer

Gemensam debatt bet. 2016/17:UU10 och utl. 2016/17:UU18

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

6

Bet. 2016/17:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

31 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Utl. 2016/17:UU18 Vitbok om EU:s framtid

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

2 res. (SD, V)

9

Bet. 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

1 res. (M)

10

Bet. 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

2 res. (S, SD, MP, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.