Fredag den 8 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:128

Föredragningslista

2017/18:128

Fredagen den 8 juni 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 18 maj

 

 

Avsägelse

 

2

Jonas Gunnarsson (S) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Emanuel Öz (S) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2017/18:30 Torsdagen den 31 maj

JuU

5

2017/18:36 Tisdagen den 5 juni

CU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

6

2017/18:FPM99 Den fleråriga budgetramen 2021-2027 COM(2018) 321, COM(2018) 324

FiU

7

2017/18:FPM100 Ändring av direktiv om vidareutnyttjande av information från offentliga sektorn COM(2018) 234

FiU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

8

RiR 2018:15 Lärosätenas lokalförsörjning – rum för utveckling

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista

 

11

Bet. 2017/18:SoU31 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder

1 res. (L)

13

Bet. 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler

11 res. (M, SD, C, L, KD)

14

Bet. 2017/18:CU29 Ny paketreselag och ny resegarantilag

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2017/18:FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

4 res. (KD, -)

16

Bet. 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1 res. (-)

17

Bet. 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:JuU30 En ny strafftidslag

3 res. (V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

19

2017/18:502 av Amineh Kakabaveh (V)
Rättsosäkerheten i Iran

 

20

2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V)
Folkens situation i Mellanöstern

 

21

2017/18:560 av Mikael Oscarsson (KD)
Konsekvenser av president Abbas antisemitiska uttalande

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

22

2017/18:442 av Erik Slottner (KD)
Påföljder för unga kriminella
2017/18:479 av Ellen Juntti (M)
Påföljder för unga lagöverträdare

 

23

2017/18:475 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Brottslighet i tiggeriets spår

 

24

2017/18:488 av Magnus Oscarsson (KD)
Hot och trakasserier mot djurägare och jägare
2017/18:492 av Kristina Yngwe (C)
Hot och trakasserier mot djuruppfödare

 

25

2017/18:498 av Lars Beckman (M)
Bärgning av bilar

 

26

2017/18:510 av Daniel Bäckström (C)
Genomförandet av vapendirektivet

 

27

2017/18:543 av Roger Haddad (L)
Narkotikapolisens förmåga

 

28

2017/18:544 av Roger Haddad (L)
Avhopp inom polisutbildningen

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

29

2017/18:564 av Penilla Gunther (KD)
Personalliggare för småföretagare

 

30

2017/18:571 av Jeff Ahl (-)
Bensinskatten

 

 

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

31

2017/18:511 av Lars Beckman (M)
Information till försäkringstagare

 

32

2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD)
Ändringar i utlänningslagen

 

33

2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot bigami

 

34

2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot barnäktenskap

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.