Fredag den 8 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:61

Föredragningslista

2020/21:61

Fredagen den 8 januari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkande

1

Bet. 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag

4 res. (S, SD, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.