Fredag den 4 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:15

Föredragningslista

2019/20:15

Fredagen den 4 oktober 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2019/20:FPM3 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2020 COM(2019) 380

MJU

Anmälan om granskningsrapport

2

RiR 2019:25 Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden

CU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

4

2019/20:10 av David Josefsson (M)
Utredning om ordningsvakter

5

2019/20:13 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Rekrytering av deltidsbrandmän

6

2019/20:14 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Kompetens för utryckningsförare

Statsrådet Anders Ygeman (S)

7

2019/20:1 av Saila Quicklund (M)
Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

8

2019/20:11 av Mats Green (M)
Utvecklingsårets betydelse för bristyrken

_________________________