Fredag den 4 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:134

Föredragningslista

2020/21:134

Fredagen den 4 juni 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2020/21:779 av Lars Beckman (M)
Bilstöd

2

2020/21:783 av Niklas Wykman (M)
Den nya bankskatten

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2021:18 AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

SoU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

5

2020/21:648 av Tobias Andersson (SD)
Implementering av EU:s engångsplastdirektiv

6

2020/21:693 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Myndighetsföreskrifter och befintlig lagstiftning
2020/21:694 av Sten Bergheden (M)
Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet

Utrikesminister Ann Linde (S)

7

2020/21:727 av Mats Green (M)
Information från utrikesministern och UD med anledning av svenskars död i Dominikanska republiken

8

2020/21:744 av Amineh Kakabaveh (-)
Krigsbrott mot kvinnor och dess följder

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

9

2020/21:709 av Ali Esbati (V)
Problem på Samhall och behovet av en rymligare arbetsmarknad
2020/21:710 av Saila Quicklund (M)
Samhall

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.