Fredag den 4 februari 2022

Föredragningslista 2021/22:65

Föredragningslista

2021/22:65

Fredagen den 4 februari 2022

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 14 januari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Alexandra Völker (S) fr.o.m. den 7 februari
Därmed upphör Abraham Halefs (S) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelser

 

4

Ulla Andersson (V) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet

 

5

Tony Haddou (V) som ledamot i skatteutskottet

 

6

Carl-Oskar Bohlin (M) som ledamot i civilutskottet och som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 14 februari

 

7

Ali Esbati (V) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, som suppleant i finansutskottet och som ledamot i riksbanksfullmäktige

 

8

Björn Wiechel (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

9

Viktor Wärnick (M) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 14 februari

 

10

Ciczie Weidby (V) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

11

Ali Esbati (V) som ledamot i finansutskottet

 

12

Ulla Andersson (V) som ledamot i skatteutskottet

 

13

Viktor Wärnick (M) som ledamot i civilutskottet fr.o.m. den 14 februari

 

14

Carl-Oskar Bohlin (M) som ledamot i näringsutskottet fr.o.m. den 14 februari

 

15

Ciczie Weidby (V) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

 

16

Erik Ezelius (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

17

Alexander Ojanne (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om ersättare

 

18

Mats Sander (M) som ersättare fr.o.m. den 14 mars t.o.m. den 29 maj under Ulrika Heindorffs (M) ledighet

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

19

Kristina Axén Olin (M) som andre vice ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 3 februari

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

20

2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 februari

CU

21

2021/22:113 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 11 februari

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:85 En ny konsumentköplag

 

22

2021/22:4384 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

CU

23

2021/22:4386 av Ola Johansson m.fl. (C)

CU

24

2021/22:4387 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

25

2021/22:4388 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

CU

26

2021/22:4390 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:FöU6 Försvarspolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

28

Bet. 2021/22:FöU10 Cybersäkerhetsfrågor

24 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

29

2021/22:249 av Tobias Andersson (SD)
Säkerhetshot i Sverige

 

30

2021/22:275 av Joar Forssell (L)
Situationen i Hongkong

 

31

2021/22:297 av Helena Storckenfeldt (M)
Säkerhetspolitisk analys av ryskt kärnbränsle

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

32

2021/22:243 av Alexandra Anstrell (M)
Regeringens planer på att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar

 

33

2021/22:302 av Ola Johansson (C)
Samordningen av vindkraftsutbyggnad i Sverige

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.