Fredag den 31 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:90

Föredragningslista

2016/17:90

Fredagen den 31 mars 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

 

1

2016/17:22 Torsdagen den 16 mars

NU

 

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

2

Tisdagen den 18 april kl. 12.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2016/17:389 av Olof Lavesson (M)
Evenemangslistan

 

4

2016/17:402 av Edward Riedl (M)
Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser

 

5

2016/17:403 av Edward Riedl (M)
Processen med de fjärrstyrda flygledartornen

 

6

2016/17:404 av Edward Riedl (M)
Tillstånd för simultana operationer

 

7

2016/17:405 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska kalkyler för flygplatser

 

8

2016/17:406 av Edward Riedl (M)
Affären mellan Luftfartsverket och Saab

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

9

2016/17:165 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

 

10

2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

MJU

11

2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

12

2016/17:378 av Richard Jomshof (SD)
Sexualbrottsligheten

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

13

2016/17:330 av Johan Forssell (M)
Arbetskraftsinvandring

 

14

2016/17:331 av Johan Forssell (M)
Migrationsverkets handläggningstider

 

15

2016/17:343 av Mikael Eskilandersson (SD)
Äktenskapstvång

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.