Fredag den 29 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:24

Föredragningslista

2021/22:24

Fredagen den 29 oktober 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Konstitutionsutskottet föreslår:
Per Schöldberg (C) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2021/22:66 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder mot en ökad vargstam

3

2021/22:67 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges hästnäring

4

2021/22:73 av Runar Filper (SD)
Effektivare åtgärder mot vildsvinsskador

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2021/22:FPM10 Ändring av direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning COM(2021) 547

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2021/22:26 Riskskatt för kreditinstitut

SkU

7

2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

KU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

8

2021/22:30 av Jens Holm (V)
Klimatpolitiken inför COP26 i Glasgow

9

2021/22:57 av Johan Hultberg (M)
Skötsel av formellt skyddade områden

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

2021/22:18 av Niklas Wykman (M)
Migrationsverkets rutiner

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

11

2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Stöden till SAS
2021/22:50 av Ali Esbati (V)
SAS personalpolitik

12

2021/22:51 av Linda Modig (C)
Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

13

2021/22:53 av Johan Hultberg (M)
Provtagningen av dioxin i fisk

14

2021/22:56 av Edward Riedl (M)
Återinrättande av landsbygdsminister

15

2021/22:59 av Edward Riedl (M)
En ny landsbygdsmyndighet med placering i Lycksele

Statsrådet Anders Ygeman (S)

16

2021/22:55 av Edward Riedl (M)
Priset på bensin och diesel

Utrikesminister Ann Linde (S)

17

2021/22:16 av Amineh Kakabaveh (-)
Situationen för mänskliga rättigheter i Iran

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.