Fredag den 29 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:70

Föredragningslista

2018/19:70

Fredagen den 29 mars 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 8 mars

Avsägelser

2

Johanna Jönsson (C) som ledamot i utrikesutskottet

3

Magnus Ek (C) som suppleant i utrikesutskottet

4

Jonny Cato Hansson (C) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

5

Niels Paarup-Petersen (C) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Magnus Ek (C) ledamot i utrikesutskottet

7

Gudrun Brunegård (KD) som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 april

8

Martina Johansson (C) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

9

Jonny Cato Hansson (C) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

10

RiR 2019:10 Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner

KrU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

11

2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

12

2018/19:3046 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

13

2018/19:3042 av Ola Johansson och Martina Johansson (båda C)

CU

14

2018/19:3043 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

15

2018/19:3048 av Mats Green m.fl. (M)

CU

med anledning av prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning

16

2018/19:3047 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

med anledning av prop. 2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

17

2018/19:3044 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

18

2018/19:3049 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C)

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

19

2018/19:76 av Lars Beckman (M)
Fastighetsägarnas ansvar för gaturenhållning

Statsrådet Mikael Damberg (S)

20

2018/19:138 av Annika Qarlsson (C)
Sexualbrottsutredningar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

21

2018/19:102 av Maria Malmer Stenergard (M)
Kompetensutvisningar
Svaret tas av Arin Karapet (M)

22

2018/19:103 av Maria Malmer Stenergard (M)
En fungerande återvändandepolitik
Svaret tas av Arin Karapet (M)

23

2018/19:127 av Christina Höj Larsen (V)
Återtagandeavtalet med Afghanistan

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

24

2018/19:121 av Lars Beckman (M)
Konsumentinformation

_________________________