Fredag den 28 april 2017

Föredragningslista 2016/17:102

Föredragningslista

2016/17:102

Fredagen den 28 april 2017

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 7 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Caroline Szyber (KD) fr.o.m. den 1 maj
Därmed upphör Sofia Modighs (KD) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

4

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni under Arhe Hamednacas (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Kalle Olsson (S) som suppleant i finansutskottet

6

Sultan Kayhan (S) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni under Arhe Hamednacas (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2016/17:462 av Johan Hultberg (M)
Efterlevnaden av svaveldirektivet

8

2016/17:471 av Cecilia Magnusson (M)
Ekonomiskt stöd till svensk film

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

9

RiR 2017:9 Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv

SfU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)
Medicinsk åldersbedömning

11

2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)
Arbetskraftsinvandring

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.