Fredag den 27 november 2015

Föredragningslista 2015/16:35

Föredragningslista

2015/16:35

Fredagen den 27 november 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

13.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 12 och fredagen den 13 november

Anmälan om ersättare

2

Jamal Mouneimne (S) som ersättare fr.o.m. den 1 december 2015 t.o.m. den 27 januari 2016 under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Jamal Mouneimne (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 1 december 2015 t.o.m. den 27 januari 2016 under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2015/16:12 Torsdagen den 19 november

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

AU

EU-dokument

6

JOIN(2015) 50 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

UU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Anna Johansson (S)

7

2015/16:127 av Jonas Sjöstedt (V)
Fusk och utnyttjande i åkeribranschen

8

2015/16:192 av Emma Wallrup (V)
Grönare sjöfart

Utrikesminister Margot Wallström (S)

9

2015/16:178 av Hans Linde (V)
En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2015/16:184 av Anette Åkesson (M)
RUT-avdragets ökande popularitet
2015/16:189 av Helena Bouveng (M)
En Sifoundersökning om RUT-avdraget

11

2015/16:195 av Anette Åkesson (M)
Skattepolitikens målsättning

12

2015/16:200 av Helena Bouveng (M)
ROT-avdrag för inomhuspooler

13

2015/16:202 av Helena Bouveng (M)
Inkomstskatt för äldre

Statsrådet Per Bolund (MP)

14

2015/16:185 av Anette Åkesson (M)
Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

15

2015/16:193 av Kerstin Lundgren (C)
Finlandssvenskarnas ställning i Sverige

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

16

2015/16:157 av Maria Stockhaus (M)
Kvinnligt företagande

17

Aktuell debatt om rasism och hatbrott kl. 13.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.