Fredag den 26 februari 2021

Föredragningslista 2020/21:85

Föredragningslista

2020/21:85

Fredagen den 26 februari 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 5 februari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Johan Hedin (C) fr.o.m. den 1 mars
Därmed upphör Hannes Hervieus (C) uppdrag som ersättare

 

3

David Perez (SD) fr.o.m. den 1 mars
Därmed upphör Monika Lövgrens (SD) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelse

 

4

Helena Bouveng (M) som suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Helena Bouveng (M) som ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

 

6

Ellen Juntti (M) som suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

7

2020/21:30 Torsdagen den 25 februari

MJU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2020/21:443 av Lotta Olsson (M)
Långtidssjuka i covid-19

 

9

2020/21:464 av Lotta Olsson (M)
Stängning av restauranger

 

10

2020/21:470 av Amineh Kakabaveh (-)
Ökad kunskap för att motverka könsstympning

 

11

2020/21:476 av Lars Beckman (M)
Tillgången till lärlingsplatser

 

12

2020/21:485 av Hans Rothenberg (M)
Vaccinationsmotstånd bland vårdpersonal

 

13

2020/21:490 av Hans Rothenberg (M)
Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

14

RiR 2021:2 Transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

15

2020/21:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2020

UU

16

2020/21:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

 

17

2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

18

2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

19

2020/21:380 av Larry Söder (KD)
Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö

 

20

2020/21:428 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder mot långa handläggningstider för miljötillstånd

 

21

2020/21:431 av Johan Hultberg (M)
Efterlevnaden av svavelförordningen

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

22

2020/21:414 av Markus Wiechel (SD)
Bärkasseskattens utformning
2020/21:416 av Angelica Lundberg (SD)
Plastpåseskatten
2020/21:422 av Björn Söder (SD)
Plastpåseskatten
2020/21:423 av Helena Bouveng (M)
Effekter av plastpåseskatten
2020/21:462 av Eric Westroth (SD)
Plastpåseskattens effektivitet

 

23

2020/21:424 av Niklas Wykman (M)
Den nya skatten på engångsartiklar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

24

2020/21:452 av Alexandra Anstrell (M)
Tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

25

2020/21:450 av Ida Drougge (M)
Kulturstöd till kultur- och idrottsarrangörer
2020/21:460 av Edward Riedl (M)
Stöd till kultur- och idrottsarrangemang

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

26

2020/21:379 av Larry Söder (KD)
Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser

 

27

2020/21:407 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Statsbidraget till etniska organisationer

 

28

2020/21:420 av Ludvig Aspling (SD)
Kommissionens plan för integration

 

29

2020/21:421 av Ludvig Aspling (SD)
Effekter av migrationen

 

30

2020/21:455 av Ebba Hermansson (SD)
Våld i nära relationer

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.