Fredag den 25 november 2016

Föredragningslista 2016/17:35

Föredragningslista

2016/17:35

Fredagen den 25 november 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återkallelse av motion

1

2016/17:3521 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2016/17:10 Torsdagen den 17 november

NU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2016/17:130 av Emma Wallrup (V)
Underhållsbristen på järnvägen

4

2016/17:135 av Staffan Danielsson (C)
Vikten av korrekta åldersbedömningar

5

2016/17:139 av Saila Quicklund (M)
Nationell antidopningsorganisation

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2016/17:FPM27 Direktiv om tvistelösningsmekanismer vid dubbelbeskattning KOM(2016) 686

SkU

Anmälan om granskningsrapport

7

RiR 2016:28 Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomställningen

NU


Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

8

2016/17:93 av Fredrik Christensson (C)
Rymdstrategi
2016/17:107 av Mathias Sundin (L)
Rymdstrategi

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

9

2016/17:97 av Fredrik Christensson (C)
Visum för tredjelandsstudenter

10

2016/17:109 av Maria Abrahamsson (M)
Domstolarnas oberoende

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

11

2016/17:111 av Gunilla Nordgren (M)
Försäkringskassans prissättning

12

2016/17:115 av Lotta Finstorp (M)
Sjukskrivningar

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

13

2016/17:99 av Ola Johansson (C)
Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder

14

2016/17:100 av Ola Johansson (C)
Nära-nollenergibyggnader

_________________________