Fredag den 24 november 2017

Föredragningslista 2017/18:37

Föredragningslista

2017/18:37

Fredagen den 24 november 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Utökning av antalet suppleanter

1

Från 30 till 31 i socialutskottet

Val av extra suppleant

2

Hamza Demir (V) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:148 av Edward Riedl (M)
Snöröjning i Norrland

4

2017/18:154 av Isabella Hökmark (M)
Förutsättningarna för dataspelsnäringen

5

2017/18:156 av Eva Lohman (M)
Utredningen om bättre skydd mot diskriminering

6

2017/18:157 av Eva Lohman (M)
Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

7

2017/18:159 av Helena Bonnier (M)
Fler enkla jobb

8

2017/18:161 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Kriminalisering av köp av hyreskontrakt

9

2017/18:162 av Jörgen Warborn (M)
Piratkopierade varor

10

2017/18:167 av Christina Höj Larsen (V)
Åldersbedömningar

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2017/18:FPM22 Europeiska unionens ingående av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och dess tilläggsprotokoll KOM(2017) 606, KOM(2017) 607

JuU

12

2017/18:FPM23 Elfte rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion KOM(2017) 608

JuU

Anmälan om granskningsrapport

13

RiR 2017:27 Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

14

2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval

15

2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

16

2017/18:3937 av Per-Ingvar Johnsson (C)

KU

med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

17

2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

18

2017/18:3939 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

19

2017/18:168 av Pål Jonson (M)
Ett svenskt veterancenter

Statsrådet Åsa Regnér (S)

20

2017/18:123 av Katarina Brännström (M)
Antalet undersköterskor i äldreomsorgen

21

2017/18:125 av Katarina Brännström (M)
Brist på äldreboenden

Finansminister Magdalena Andersson (S)

22

2017/18:65 av Niklas Wykman (M)
Åtgärder inför nästa lågkonjunktur

23

2017/18:66 av Jörgen Andersson (M)
Svensk bnp-tillväxt

24

2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)
Tullens verksamhet vid centrala gränsorter

25

2017/18:142 av Helena Bouveng (M)
Jobbskatteavdrag för äldre

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.