Fredag den 24 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:74

Föredragningslista

2016/17:74

Fredagen den 24 februari 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 3 februari

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Johan Hultberg (M) fr.o.m. den 27 februari
Därmed upphör Roland Gustbées (M) uppdrag som ersättare

Avsägelse

3

Aron Emilsson (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Cassandra Sundin (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2016/17:20 Torsdagen den 16 februari

TU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2017:5 Internrevisionen vid myndigheter – En funktion som behöver stärkas

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7

2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

SfU

Redogörelser

8

2016/17:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2016

KU

9

2016/17:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2016/17:255 av Helena Bouveng (M)
Särskild löneskatt för äldre
2016/17:269 av Niklas Wykman (M)
Insatser för ett längre arbetsliv

11

2016/17:296 av Mats Green (M)
Reavinstskatten på bostäder

12

2016/17:301 av Edward Riedl (M)
Skogsindustrierna och kilometerskatten

Statsrådet Anders Ygeman (S)

13

2016/17:224 av Christina Höj Larsen (V)
Papperslösa barn

14

2016/17:239 av Anti Avsan (M)
Terrorismrelaterad brottslighet

15

2016/17:276 av Ellen Juntti (M)
Otryggheten i Nordstan

16

2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)
Fler poliser i Göteborg
Ellen Juntti (M) tar svaret

17

2016/17:291 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för polisen

18

2016/17:292 av Edward Riedl (M)
Våldsbrott mot enskilda

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

19

2016/17:228 av Erik Ottoson (M)
Digitaliseringspolitiken

20

2016/17:290 av Isabella Hökmark (M)
Välfärdsutredningen

Statsrådet Anna Johansson (S)

21

2016/17:293 av Edward Riedl (M)
Olycksstatistik i trafiken

22

2016/17:297 av Edward Riedl (M)
Västra länken i Umeå
2016/17:305 av Edward Riedl (M)
Västra länken i Umeå

23

2016/17:300 av Edward Riedl (M)
Tyngre lastbilar i Västerbotten

24

2016/17:304 av Edward Riedl (M)
Pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå

_________________________