Fredag den 22 april 2022

Föredragningslista 2021/22:101

Föredragningslista

2021/22:101

Fredagen den 22 april 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 1 april

 

 

Avsägelse

 

2

Juno Blom (L) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Juno Blom (L) som ledamot i justitieutskottet

 

4

Johan Pehrson (L) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2021/22:457 av Tobias Andersson (SD)
Kravaller i svenska städer

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:190 Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

 

6

2021/22:4528 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

TU

7

2021/22:4622 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

8

2021/22:373 av Martina Johansson (C)
Säkerställande av att barn kommer till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge

 

9

2021/22:378 av Lars Beckman (M)
Digital fastighetsbildning

 

10

2021/22:398 av Alexandra Anstrell (M)
Befolkningsskyddet och skyddsrum

 

11

2021/22:399 av Saila Quicklund (M)
Åtgärder för att tillgodose fjällräddarnas behov

 

 

Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

12

2021/22:431 av Mikael Eskilandersson (SD)
Underlag om bostadsbehov

 

13

2021/22:444 av Helena Lindahl (C)
Ökat bostadsbyggande på landsbygden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.