Fredag den 21 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:125

Föredragningslista

2020/21:125

Fredagen den 21 maj 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 30 april

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2021:16 Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

SkU

Anmälan om avskrivning av motioner

3

Motion 2020/21:3911 yrkande 1 och 2 avJessica Rosencrantz m.fl. (M)
Motion 2020/21:3917 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

4

2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

5

2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

6

2020/21:654 av Mikael Eskilandersson (SD)
Agerande mot tvångsgifte
2020/21:655 av Sara Gille (SD)
Användandet av tvångsgifte

7

2020/21:721 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

8

2020/21:662 av Sofia Westergren (M)
Pensionsnivåer och bidragsnivåer

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

9

2020/21:669 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot analfabetismen i Sverige

10

2020/21:704 av Cassandra Sundin (SD)
Medborgarnas förtroende för folkbildningen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.