Fredag den 2 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:78

Föredragningslista

2017/18:78

Fredagen den 2 mars 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 9 februari

Anmälan om avskrivning av proposition

2

Proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna– en åtgärdsgaranti

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:20 Torsdagen den 1 mars

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2017/18:394 av Boriana Åberg (M)
Vårdköer för prostatacancerpatienter

5

2017/18:404 av Niklas Wykman (M)
Vårdköerna

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2018:4 Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

AU

8

2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

9

2017/18:377 av Helena Bouveng (M)
Exitskatten
2017/18:382 av Jörgen Warborn (M)
En exitskatt

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.