Fredag den 17 september 2021

Föredragningslista 2021/22:5

Föredragningslista

2021/22:5

Fredagen den 17 september 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Fredrik Malm (L) som förste vice ordförande i utbildningsutskottet fr.o.m. den 16 september

Avsägelser

2

Linda Modig (C) som ledamot i konstitutionsutskottet

3

Johan Hedin (C) som suppleant i konstitutionsutskottet

4

Per Schöldberg (C) som suppleant i konstitutionsutskottet

5

Alireza Akhondi (C) som suppleant i skatteutskottet, civilutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Per Schöldberg (C) som ledamot i konstitutionsutskottet

7

Alireza Akhondi (C) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

8

Linda Modig (C) som suppleant i konstitutionsutskottet

9

Malin Björk (C) som suppleant i konstitutionsutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden

10

Axel Hallberg (MP) som suppleant i skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. den 20 september 2021 t.o.m. den 13 februari 2022 under Emma Bergingers (MP) ledighet

11

Margareta Fransson (MP) som suppleant i skatteutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 september 2021 t.o.m. den 19 mars 2022 under Rebecka Le Moines (MP) ledighet

12

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i utrikesutskottet

13

Anne-Li Sjölund (C) som suppleant i kulturutskottet och trafikutskottet

14

Martin Ådahl (C) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

15

2021/22:FPM1 Förordning om statistik över jordbruksföretag COM(2021) 477

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

16

2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M)
Simundervisningen i skolan

17

2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD)
Ideella föreningars läxhjälpsstöd

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

18

2020/21:875 av Jörgen Berglund (M)
Kostnader för ERTMS

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.