Fredag den 17 april 2020

Föredragningslista 2019/20:107

Föredragningslista

2019/20:107

Fredagen den 17 april 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 mars

Anmälan om ordförande i utskott

2

Ulrika Heie (C) som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 16 april t.o.m. den 29 november under Kristina Yngwes (C) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

FöU

Skrivelse

4

2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

KrU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

5

2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C)

SkU

med anledning av prop. 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

6

2019/20:3559 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

7

2019/20:3585 av Johan Hedin (C)

JuU

8

2019/20:3587 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

9

2019/20:3589 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU


med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

10

2019/20:3560 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

11

2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

12

2019/20:3588 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

med anledning av skr. 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

13

2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

CU

med anledning av skr. 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet

14

2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

15

2019/20:385 av Jens Holm (V)
Ursprungsmärkning av drivmedel

Statsrådet Per Bolund (MP)

16

2019/20:391 av Amineh Kakabaveh (-)
Bostadskris till följd av coronakrisen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.