Fredag den 16 april 2021

Föredragningslista 2020/21:109

Föredragningslista

2020/21:109

Fredagen den 16 april 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 26 mars

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:639 av Lotta Olsson (M)
Brott hot mot företagsamheten

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM95 Humanitära insatser: Nya utsikter för EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19 COM(2021) 110

UU

Anmälan om granskningsrapport

4

RiR 2021:8 Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021

FiU

6

2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Förslagspunkt 1

Förslagspunkt 2 och 3


FiU

KU

7

2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

SfU

Skrivelser

8

2020/21:98 Redovisning av skatteutgifter 2021

SkU

9

2020/21:101 Årsredovisning för staten 2020

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

10

2020/21:572 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Bostäder i strandnära lägen

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

11

2020/21:598 av Emma Ahlström Köster (M)
Resultatet av gymnasielagen

12

2020/21:613 av Amineh Kakabaveh (-)
Marknadshyror

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

13

2020/21:550 av Camilla Brodin (KD)
Regelförenklingar för näringslivet

14

2020/21:573 av Magnus Ek (C)
SJ och Mälardalstrafik

Svaret tas av Kerstin Lundgren (C)

15

2020/21:602 av Alexander Christiansson (SD)
Återstart för de minsta företagen efter pandemin

16

2020/21:607 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för regelförenkling

17

2020/21:611 av Arin Karapet (M)
Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar

18

2020/21:622 av Alexandra Anstrell (M)
Företag som nekats kortidsstöd

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

19

2020/21:612 av Tobias Andersson (SD)
Coronafonden

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

20

2020/21:605 av Markus Wiechel (SD)
Ett polariserande debattklimat

21

2020/21:620 av Edward Riedl (M)
Evenemangsstöd till bland annat kultur och idrott

Statsrådet Lena Micko (S)

22

2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD)
Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

23

2020/21:621 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

24

2020/21:627 av Ludvig Aspling (SD)
Samband mellan invandring och hedersförtryck

25

2020/21:628 av Tobias Andersson (SD)
Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor

26

2020/21:629 av Tobias Andersson (SD)
Kritiken mot islamofobi som begrepp

27

2020/21:632 av Ludvig Aspling (SD)
Särbehandling av personer med viss hudfärg

28

2020/21:633 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Kvotering av kvinnor

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.