Fredag den 15 september 2017

Föredragningslista 2017/18:5

Föredragningslista

2017/18:5

Fredagen den 15 september 2017

Kl.

09.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Förnyad bordläggning

2

Yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Anmälan om ordförande i utskott

3

Beatrice Ask (M) som ordförande i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 14 september t.o.m. den 31 december under Andreas Norléns (M) ledighet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM1 Direktiv om ändringar i 2006 års sjöarbetskonvention KOM(2017) 406

TU

Anmälan om granskningsrapport

5

RiR 2017:17 Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala

UbU

7

2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

8

2016/17:583 av Johan Hultberg (M)
Politisering av utredningsväsendet

9

2016/17:584 av Johan Hultberg (M)
Trygghet i utsatta områden

10

2016/17:591 av Roger Haddad (L)
Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS

11

2016/17:597 av Barbro Westerholm (L)
Trygghet i vården

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

12

2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)
Arvoden i bolagsstyrelser

Socialminister Annika Strandhäll (S)

13

2016/17:599 av Lotta Finstorp (M)
Överbeläggning inom akutsjukvården

14

2016/17:601 av Dennis Dioukarev (SD)
Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin

15

2016/17:614 av Emma Henriksson (KD)
Upprätthållande av abortlagstiftningens intention

Utrikesminister Margot Wallström (S)

16

2016/17:618 av Kerstin Lundgren (C)
FN-konventionen om kärnvapenförbud

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

17

2016/17:598 av Fredrik Malm (L)
Flytt av ansvaret för arbetstillstånd

18

2016/17:605 av Gunilla Nordgren (M)
Skärpt kontroll vid egen ansökan om konkurs

_________________________