Fredag den 15 april 2016

Föredragningslista 2015/16:93

Föredragningslista

2015/16:93

Fredagen den 15 april 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

1

2015/16:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Konkurrensförutsättningarna för svenska bönder

2

2015/16:516 av Lars Tysklind (L)
Farliga bekämpningsmedel i frukt och grönt

3

2015/16:524 av Staffan Danielsson (C)
Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin

4

2015/16:525 av Staffan Danielsson (C)
Det svenska jordbruket

5

2015/16:526 av Staffan Danielsson (C)
Den svenska mjölknäringen

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

6

2015/16:533 av Lotta Olsson (M)
Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.