Fredag den 14 januari 2022

Föredragningslista 2021/22:53

Föredragningslista

2021/22:53

Fredagen den 14 januari 2022

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 17 januari t.o.m. den 28 februari under Hillevi Larssons (S) ledighet

Avsägelser

2

Lorentz Tovatt (MP) som ledamot inäringsutskottet

3

Rasmus Ling (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

4

Margareta Fransson (MP) som suppleant i socialutskottet

5

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Rasmus Ling (MP) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

7

Margareta Fransson (MP) som ledamot i socialutskottet

8

Amanda Palmstierna (MP) som ledamot i näringsutskottet

9

Pontus Andersson (SD)som suppleant i konstitutionsutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet

10

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i näringsutskottet

11

Marie Granlund (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 17 januari t.o.m. den 28 februari under Hillevi Larssons (S) ledighet

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

12

2021/22:178 av David Josefsson (M)
Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar

13

2021/22:182 av Angelica Lundberg (SD)
Skadestånd vid brott

14

2021/22:183 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barn som utsätts för sexualbrott

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

15

2021/22:179 av Alexandra Anstrell (M)
Villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar

Statsrådet Anders Ygeman (S)

16

2021/22:114 av Ludvig Aspling (SD)
Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

17

2021/22:184 av Maria Malmer Stenergard (M)
Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

18

2021/22:208 av David Josefsson (M)
Olympiska spelen i Beijing
2021/22:219 av Hampus Hagman (KD)
Kommande vinter-OS

19

2021/22:222 av Arin Karapet (M)
Regelverk för arbetskraftsinvandring

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

20

2021/22:188 av Arin Karapet (M)
Förändrade betygskrav i svenska

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

21

2021/22:168 av Lotta Olsson (M)
Nordiskt energisamarbete

22

2021/22:172 av Lotta Olsson (M)
Den ökande inflationen

23

2021/22:189 av Lars Hjälmered (M)
De svenska elpriserna
Svaret tas avLotta Olsson (M)

24

2021/22:192 av Lars Hjälmered (M)
Driftssäkerheten i elnätet
Svaret tas avLotta Olsson (M)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.