Fredag den 12 maj 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:110

Föredragningslista

2016/17:110

Fredagen den 12 maj 2017

Kl.

09.00

 

Aktuell debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om klimatförändringar

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om gemensam elcertifikatsmarknad

NU

 

Skrivelse

 

3

2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav

NU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak

 

4

2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C)

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2 res. (SD, C, L)

6

Bet. 2016/17:SkU31 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

 

7

Bet. 2016/17:SkU28 Tullbrottsdatalag

1 res. (SD)

8

Bet. 2016/17:SkU29 Skattebrottsdatalag

1 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkande

 

9

Bet. 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i filialer

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

4 res. (S, SD, MP, C, V)

11

Bet. 2016/17:JuU27 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

1 res. (V)

12

Bet. 2016/17:JuU29 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

2 res. (V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

13

2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringens beredskapsjobb

 

14

2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Regeringens arbetslöshetsmål
2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringens arbetslöshetsmål

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

15

2016/17:479 av Isabella Hökmark (M)
Effekterna av fri entré-reformen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.