Fredag den 1 december 2017

Föredragningslista 2017/18:41

Föredragningslista

2017/18:41

Fredagen den 1 december 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Joakim Johansson som suppleant i Valprövningsnämnden

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2017/18:10 Torsdagen den 16 november

SkU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2017/18:207 av Sten Bergheden (M)
Vargens påverkan på landsbygden

 

4

2017/18:209 av Edward Riedl (M)
Antalet handledartillstånd

 

5

2017/18:210 av Edward Riedl (M)
Svarta körskolor

 

6

2017/18:214 av Edward Riedl (M)
Svarta körskolor

 

7

2017/18:217 av Annicka Engblom (M)
Byggandet av Sydostlänken

 

8

2017/18:222 av Jan Ericson (M)
Migrationsverkets skuld till kommunsektorn

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

9

RiR 2017:29 Det samlade stödet till solel

NU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Kulturutskottets betänkande

 

10

Bet. 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, MP, V, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

11

2017/18:173 av Sotiris Delis (M)
Den grekiska minoriteten i Albanien

 

12

2017/18:182 av Caroline Szyber (KD)
Taiwan i världen

 

13

2017/18:227 av Pål Jonson (M)
Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme
2017/18:228 av Pål Jonson (M)
Sveriges relation till USA och Nato

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

14

2017/18:17 av Hans Wallmark (M)
Det säkerhetspolitiska rådets roll och betydelse

 

15

2017/18:100 av Mikael Oscarsson (KD)
Cyberattacker från Ryssland

 

16

2017/18:119 av Beatrice Ask (M)
Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

 

17

2017/18:121 av Roger Haddad (L)
Byråkratiseringen av polisen

 

18

2017/18:139 av Beatrice Ask (M)
Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

19

2017/18:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utökad budgetgranskning

 

20

2017/18:149 av Helena Bouveng (M)
Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska

 

21

2017/18:151 av Anette Åkesson (M)
Effekterna av höjda skatter

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

22

2017/18:98 av Ida Drougge (M)
Fallande intresse för lärarutbildningen

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

23

2017/18:170 av Maria Stockhaus (M)
Vinstförbud

 

24

2017/18:187 av Sotiris Delis (M)
It-säkerheten vid länsstyrelserna

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

25

2017/18:120 av Beatrice Ask (M)
Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism

 

 

Statsrådet Ann Linde (S)

 

26

2017/18:193 av Jens Holm (V)
Miljön inom handelsavtalen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.