Meddelande om effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM8 COM(2018) 647

COM(2018) 647

Meddelande om effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

[konvertering pågår]