Förordning om arbetsmarknadsstatistik

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM89 : KOM (2013) 155

KOM (2013) 155

Förordning om arbetsmarknadsstatistik

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.