Direktiv om att avskaffa tidsomställningar

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM2 : KOM (2018) 639

KOM (2018) 639

Direktiv om att avskaffa tidsomställningar

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.