Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inklusive kompl

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inklusive kompl

Samrådet avslutades den 1 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (L, KD)

Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna.

Coreper2, punkt 23:

EU och Sverige måste i alla kontakter med Kuba tydliggöra att man inte kompromissar med kraven på demokratisering, men i EU:s nya policy har helt centrala krav mjukats upp. I stället för att ställa tydliga villkor och målsättningar om förändring sägs avtalet bara vila på principer om MR och demokrati. Det är också mycket beklagligt att kubanska MR-aktivister, den politiska oppositionen, oberoende medier och andra viktiga grupper stängts ute från delaktighet i den europeisk-kubanska avtalsprocessen. Det hindrar viktig granskning och riskerar att kraftigt försämra relationen mellan EU och kubanska demokrater, vilket undergräver målen för den europeiska utrikestjänsten – att främja demokrati globalt.

Följande avvikande mening har anmälts av Kristdemokraterna.

Avvikande mening ang Coreper 2, ärende 23 om Kuba

Det är lovvärt att EU vill stödja reformprocessen inom landet, men det är omöjligt för oss ledamöter i EU nämnden att fatta ett så viktigt beslut som detta, på så kort varsel och med så bristfälligt underlag. Kuba är fortfarande en enpartistat och tillåter inte fria val. Det finns stort behov av att reglera hur EU ska hantera kontakter med Kuba framöver.

Vi i EU nämnden liksom Utrikesutskottet behöver få en föredragning och grundligt kunna diskutera väsentliga frågor i avtalet. Hur ska Kuba utveckla demokratin under den närmaste tiden, såsom avses i avtalet. Konditionalitet är oerhört viktigt i ett sådant avtal. Detta finns inte redovisat i regerings ståndpunkt varför vi anmäler avvikande mening.