Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 38

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 38

Samrådet avslutades den 19 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.