Protokoll sammanträde 2018/19:25

EU-nämndens dokument 2018/19:25

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-04-05

TID

09.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 15 mars 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

§ 3

Rumäniens EU-ordförandeskap
- Information av ambassadör Iulian Buga.

Utrikes frågor
Utrikesminister Margot Wallström m.fl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida