Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser

EU-dokument COM(2012) 721

Händelser

Inlämning: 2012-12-03 Bordläggning: 2012-12-05 Hänvisning: 2012-12-06 Tidsfrist: 2013-01-29

Avsändare

Europeiska kommissionen

Typ av ärende

Subsidiaritetskontroll

Ansvarigt utskott

Trafikutskottet

Information från regeringen

Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser