Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Kommittédirektiv 2015:7 kommittébeteckning: S 2010:04

kommittébeteckning: S 2010:04

Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om en översyn av de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48). Kommittén ska senast den 31 januari 2015 redovisa arbetet i sin helhet.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 mars 2015.

     (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.