Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)

Kommittédirektiv 2015:67 kommittébeteckning: Ju 2013:12

kommittébeteckning: Ju 2013:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 juni 2013 kommittédirektiv om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (dir. 2013:70). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 24 juni 2015. I tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 6 november 2014 att förlänga utredningstiden till den 15 december 2015 (dir. 2014:142).

Utredningstiden förlängs på nytt. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 februari 2016.

     (Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.