Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)

Kommittédirektiv 2015:55 kommittébeteckning: U 2014:13

kommittébeteckning: U 2014:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 augusti 2014 kommittédirektiv om politisk information i skolan (dir. 2014:117). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 12 januari 2016.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.