Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)

Kommittédirektiv 2015:52 kommittébeteckning: U 2014:06

kommittébeteckning: U 2014:06

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet (dir. 2014:55). Utredningen har antagit namnet Jämställdhetsutredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 augusti 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 30 september 2015.

     (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.